Підготовче відділення

Підготовче відділення

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

запрошує на навчання

Адреса: м. Херсон, вулиця Небесної Сотні (40 років Жовтня), 25, аудиторія № 508
тел.: 095-02-00-344 (Олена Володимирівна)
            050-54-68-717 (Надія Вікторівна)
е-mail: cdpma@ksma.ks.ua

 


    Підготовка слухачів для вступу до академії здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) за навчальними дисциплінами, які затверджуються Правилами прийому до Херсонської державної морської академії  у 2020 році.

   Підготовка студентів коледжів до складання ЗНО-2020/21 здійснюється за однією дисципліною або декількома дисциплінами (за вибором), серед яких – українська мова, українська література, математика, історія України.

  Слухачі підготовчого відділення вступають на навчання до академії для здобуття ступеня бакалавр за галуззю знань 27 «Транспорт», спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»:

 • Судноводіння;
 • Експлуатація суднових енергетичних установок;
 • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

      Підготовка слухачів для вступу до Морського коледжу Херсонської державної морської академії на основі базової середньої освіти (9 клас) здійснюється за навчальними дисциплінами – українська мова та математика.

     Слухачі підготовчого відділення поступають на навчання до Морського коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:

 • Судноводіння на морських шляхах;
 • Експлуатація суднових енергетичних установок;
 • Експлуатація електрообладнання і автоматики суден;
 • Монтаж і проектування суднових машин і механізмів;
 • Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання;
 • Суднокорпусобудування;
 • Зварювальне виробництво;
 • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів.

   Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.

  Заняття на підготовчому відділенні розпочинаються з жовтня 2020 року.

Перелік документів, необхідних для зарахування на навчання на підготовчому відділенні Херсонської державної морської академії:

 • копія паспорта слухача (ID-картки), у разі, якщо слухач за віком менше 14 років – копія свідоцтва про народження слухача;
 • копія ідентифікаційного номеру слухача;
 • копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та ідентифікаційного номеру одного з батьків слухача;
 • копія документа про успішність слухача (копія табеля за 8 клас - для слухачів 9 класу, копія табеля за 10 клас - для слухачів 11 класу);
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3×4;
 • довідка про навчання з освітньої установи, де навчається слухач, або копія документа про закінчення навчального закладу;
 • швидкозшивач картонний;
 • флюорографія (у разі, якщо слухач ніде не навчається).

*При вступі до Херсонської державної морської академії та Морського коледжу слухачам, які успішно закінчили навчання на підготовчому відділенні, надаються додаткові бали.