Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

  Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства ХДМА займається усіма формальностями, пов'язаними з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.

  Іноземні громадяни можуть навчатися в Херсонській державній морській академії на денній та заочній формах навчання. Підготовка іноземних громадян здійснюється за ступенем вищої освіти «бакалавр», спеціалізації: Навігація і управління морськими суднами, Управління судновими технічними системами і комплексами; за ступенем вищої освіти «магістр», спеціалізації: Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок.

  Штат відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства:

Галаган Олена Ярославівна – начальник відділу;

Тонкіх Анна Вікторівна - провідний фахівець;

Тиршу Юнія Артурівна - фахівець;

Горбачова Олена Юріївна - фахівець.

Всю інформацію щодо правил прийому та навчання іноземних абітурієнтів у ХДМА можна знайти в розділі «Навчання іноземних студентів», а також надіславши письмовий запит на електронну пошту відділу: applicant_ksma@i.ua.


Зразок диплома бакалавра іноземного студента