Лабораторія інноваційних технологій та моніторингу якості знань

Лабораторія інноваційних технологій та моніторингу якості знань

   Навчально-методична лабораторія інноваційних технологій створена на початку 2017-2018 навчального року. Вона оснащена сучасною інтерактивною панеллю «EdPro» із вмонтованим комп’ютером, яка дозволяє вийти в інтернет та переглянути відео або скористатись навчальним симулятором.

   Інтерактивні панелі являються  останнім поколінням  обладнання  у  галузі навчання. Вони  прийшли на зміну  проекторам та крейдовим дошкам.  Це самостійний  дивайс,  у якому налаштована операційна система Microsoft Windows10, що дозволяє використовувати все  програмне забезпечення та з’єднуватися з будь якими обладнаннями під  управлінням Windows або Android, а набор встановлених додатків, що розроблені спеціально для панелі  перетворюють цей пристрій в  інтерактивний дисплей, комп’ютер та смартфон. Можливість  бездротового підключення із смартфонами та планшетами  дозволяє  супроводжувати навчальний матеріал інтерактивними тестами, 3D-моделями  та відео із Youtube,  візуальними ефектами та анімаціями.  Велика кількість  інтерактивних інструментів дозволяє ефективно проводити навчальні заняття та презентації.

Проведення лекції із застосуванням інтерактивної панелі

 

  Цей комплекс поєднує у собі програму для вчителя, сайт для домашнього навчання учнів, адаптовані додатки для планшета, набір із приблизно 300 географічними картами та понад тисячею 3D-презентацій. Кожен викладач має свій акаунт і може працювати у системі дистанційно, використовувати вже наявний у програмі контент і підручники, чи  створювати власний конспект лекції.

  Це відрізняється від звичайної презентації тим, що дає змогу збільшувати, виділяти, дублювати окремі фрагменти підручника чи вчительського конспекту, додавати на полях цікаві посилання на 3D відео, матеріали з інтернету чи вправу. Модулі для вправ-тестів тут створені в ігровій формі. Відповідаючи на тест, учень проходить невеличку гру.

  В лабораторії проходять заняття з викладачами академії щодо використання в навчальному процесі інтерактивних панелей, розглядається програмне забезпечення, що допомагає студентам та викладачам створювати інтерактивні лекції, семінарські, лабораторні та практичні заняття, зрозуміти, як це впливає на успішність і наскільки самі викладачі готові використовувати технології в роботі.

Демонстрація можливостей інтерактивної панелі

   

    За ініціативою ректора Ходаковського В.Ф. у 2017 році академія придбала разом із панеллю і програмне забезпечення MozaBook. Це продукт угорської фірми, дистриб’ютором якого в Україні є львівська компанія EdPro.

Робоча зона лабораторії

 

   MozaBook спеціально розроблений для підготовки та проведення занять, а EdPro адаптовує матеріали програми українською мовою. Існує можливість розробки спеціального програмного забезпечення, призначеного саме для студентів морської академії, що і є в планах на майбутнє.

Структура Лабораторії інноваційних технологій

 

Задачі лабораторії:

 • Здійснення моніторингу тенденцій і перспектив у галузі освіти як в Україні, так і у  світі, створення банку даних інноваційних ідей у галузі освіти.
 • Організація інформаційно-аналітичного пошуку новітніх  технологій  щодо електронного навчання.
 • Підготовка пропозицій щодо впровадження новітніх інноваційних розробок.
 • Участь в розробці інноваційної політики академії.
 • Введення в освітній  процес перспективних і  якісно удосконалених інноваційних технологій.
 • Впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання.
 • Аналіз навчально-інноваційної діяльності академії та підрозділів.
 • Розробка, організація і контроль заходів, спрямованих на виконання вимог компетентнісного підходу в частині забезпечення освітнього процесу академії.
 • Методичне та організаційне забезпечення якості процедури оцінювання курсантів/студентів.
 • Моніторинг інформаційної присутності академії в інформаційно-комунікаційному середовищі.
 • Впровадження електронного навчання, підтримка розробки курсів викладачами академії, забезпечення контролю електронного навчання.
 • Розробка інструкцій, методичних матеріалів   по роботі з сайтом електронного навчання.
 • Здійснення підтримки та супроводження інформаційних процесів на сайті електронного навчання.
 • Проведення навчання викладачів, курсантів/студентів користуванню сайтом електронного навчання.
 • Моніторинг якості Інтернет-ресурсів академії та підрозділів, розробка пропозицій щодо їх удосконалення.
 • Надання консультаційної та методичної допомоги викладачам академії в системі електронного навчання.
 • Контроль над впровадженням електронного навчання, дотриманням вимог до організації навчання на сайті академії.
 • Узагальнення досвіду роботи всіх структурних підрозділів по впровадженню інноваційних технологій та якості підготовки морських фахівців.
 • Інформаційне представлення результатів  інноваційної діяльності академії  у мережі Інтернет.
 • Створення та розвиток інфраструктури підтримки інноваційної діяльності, сприяння піднесенню іміджу академії.

  У структуру лабораторії введено Центр незалежного оцінювання знань курсантів ХДМА.

   В першу чергу послуги лабораторії повинні реалізовувати різнобічну підтримку та мотивацію викладачів по розвитку їх педагогічних компетентностей, які поєднують в собі як знання дидактичних процесів, так і навички професійного використання з ІКТ.

   Спектр таких послуг, які надає лабораторія, різноманітний:

 • консультації:компетентна підтримка викладачів при створеніта виборі оптимальної концепції заняття в електронному середовищі, індивідуальна підтримка та супровід викладачів;
 • семінари та тренінги: теоретичні тапрактичні моменти  компетентного використання технологій та інструментів електронного навчання. Форма реалізації тренінгів поєднує он-лайн навчання, що робить їх ефективність значно вище.  В он-лайн режимі викладач безпосередньо сам створює технології, інструменти та особливості використання в віртуальному середовищі сервісів 2.0;

   Лабораторія здійснює  інформаційну підтримку:

 • для викладачів створений електронний курс
 • розроблюються інформаційні матеріали,  як в електронній формі, так і в друкованій.

 

Інфраструктурні зміни

   Для більш ефективної роботи лабораторія співпрацює з іншими структурними підрозділами, що створює єдиний інформаційний простір та надає можливість популяризації та поширенню інтересу до впровадження новітніх інформаційних технологій. Наслідком цього є зміцнення внутрішньої співпраці в академії, і як наслідок, підвищення ефективності роботи закладу..

 

   Простір лабораторії зроблений у форматі Мейкерспейс (Makerspace) — світовий формат креативних просторів-майстерень. Місце для втілення ідей, проведення експериментів, вивчення, застосування на практиці і вдосконалення нових навичок. А також просто цікавого спілкування на технологічні і наукові теми і народження нових ідей. MakerSpace – це місце, де можна знайти однодумців, отримати допомогу та навчити інших.

    Публічні простори для мейкерів називаються мейкерспейсами, а також хакерспейсами, фаблабами, тощо. Сюди мають можливість приходити викладачі аби скористатись спеціальним обладнанням, яке дорого коштує для однієї особи, або є досить специфічним за своїми характеристиками. Так, наприклад, в лабораторії академії встановлена інтерактивна панель, окуляри віртуальної реальності.

    Перепланування навчальних аудиторій є тенденцією, що сприяє запровадженню у вищій навчальній освіті освітніх технологій (звіт Горизонт-2016). Простори в освітніх установах переплануються таким чином, щоб максимально забезпечити мобільність, гнучкість та можливість використання технічних засобів у навчанні. Модернізація бездротових мереж дозволяє проводити веб-конференції, а також використовувати інші методи віддаленої комунікації всередині робочих груп. Встановлення великих екранів та дисплеїв робить можливою роботу над цифровими проектами та презентаціями, забезпечує міждисциплінарний підхід до вирішення проблем.

План-схема лабораторії

 

  Простора зала для заходів за участі великої кількості людей (до 30 одночасно) є обов’язковою частиною формату мейкерспейс. Це свідчить про відкритість простору та можливість вільного доступу увсіх бажаючих.

  Навчання роботі з технологіями Web 2.0. на сучасному мультиборді, 3D окулярах, основам електронного навчання — є тематикою освітніх заходів, які заплановані для проведення в лабораторії академії.

  Підготовлені навчально-методичні матеріали та рекомендації для педагогічних, науково-педагогічних та управлінських кадрів.

   Тим самим, виконуються задачі Єреванського комюніке 2015 р., які вказують, що необхідно стимулювати якісне викладання, створювати умови для удосконалення дидактичних компетентностей у викладачів.

  Підвищення якості та актуальності навчання та викладання є головною місією Європейського простору вищої освіти.

  Активне залучення студентів, як повноправних членів академічної спільноти, до розробки навчальних програм та підвищення якості підготовки – є запорукою використання всіх переваг цифрових технологій для навчання та викладання.