Науково-дослідні теми

Науково-дослідні теми

  Основними завданнями науково-дослідної діяльності академії є розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень, виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт, науково-виробнича діяльність, впровадження наукових розробок у виробництво.

  На кафедрах академії ведуться наукові дослідження, відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII та «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIIІ.

   Усі науково-дослідні роботи, які виконуються в академії, мають інноваційний характер, конкурентоспроможні і мають важливе значення для практичного застосування на суднах річкового та морського флоту держави.

Тематичний план науково-дослідних робіт Херсонської державної морської академії на 2020 рік

Олімпіада для вступників 2020

Олімпіада для вступників 2020

далі