1 (4)

1 (4)

Зміст

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Богданов А.В., Свиридов В.И., Кобяков Н.Н. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Вильский Г.Б., Пилюгин С.В., Надич М.М. КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ

Goncharenko A.V. EXPEDIENCY OF AN IMPROVEMENT FOR A DIESEL-GEARED PROPULSION WITH RESPECT TO SUBJECTIVELY PREFERRED OPERATIONAL FACTORS

Маслов В.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМСНАРЯДОВ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПУЛЬПЫ

Настасенко В.О. НОВА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Норкина О.Н. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОРТОВ УКРАИНЫ

Пипченко А.Д., Шевченко В.А. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ МАШИН МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ОТКАЗО-ТОЛЕРАНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Спешилов В.М. ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ СУДОВОЙ БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЫ ОТ ШИРИНЫ ВЫМЕТАЕМОЙ ПОЛОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ТРАЕКТОРИИ СУДНА

Степкова В.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ ЛАНОК ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Манькусь І.В., Сургова С.Ю. ПІДВИШЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Молчанов А.О., Васильченко Г.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Артамонова Ю.В., Гармаш О.Г., Хрипуненко Г.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСТАВКИ ШВИДКОПСУВНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЯМИ ШЛЯХОМ МІНІМІЗАЦІЇ ЧАСУ РУХУ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ДО СПОЖИВАЧА

Батлук В.А., Басов М.В., Романцов Е.В. НОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПИЛОВЛОВЛЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Богатчук І.М., Процюк Б.Д., Богатчук М.І., Богатчук Л.О. ВПЛИВ ЯКОСТІ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ ПАРОГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК НАФТОГАЗОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВИТРАТИ ПАЛИВА

Вершинин Д.В., Смотров Е.А., Сусленко А.Ю., Фель А.М. ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛЬНАЯ РЕКУПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА НА БАЗЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ С СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

Гнатов А.В. ПРОГРЕССИВНЫЕ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ

Дмитренко В.С., Гаєва Л.І., Негри В.В., Федик І.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ В БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ

Алексенко В.Л., Исаев Е.А., Суслов В.П. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ В ХОДОВОМ КОНЦЕ ТРОСА ЛИНЕМЁТНОГО УСТРОЙСТВА

Букетов А.В., Стухляк П.Д., Чихіра І.В., Івченко В.В., Трембач Р.Б. АВТОМАТИЗОВАНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ЗГИНАННІ

Кальба Є.М., Голотенко С.М., Гарматюк Р.Т., Голотенко О.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНОЇ МАТРИЦІ ТА ПОЛІДИСПЕРСНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАПОВНЮВАЧІВ

Кашицький В.П., Савчук П.П., Будкіна О.Л., Редько Р.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЕФЕКТУ ВИБІРКОВОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ В ЕПОКСИКОМПОЗИТАХ, ДОДАТКОВО НАПОВНЕНИХ ОКСИДАМИ МІДІ

Леонов В.Є., Скирденко В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ МАГНІТНООБРОБЛЕНИХ РІЗЦІВ ЗІ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ

Ловейкін В.С., Горбатюк Є.В., Міщук Д.О. СИНТЕЗ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ КРАНА-МАНІПУЛЯТОРА З ГІДРОПРИВОДОМ НА ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ

Ляшук О.Л., Дячун А.Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ГВИНТОВОГО СЕКЦІЙНОГО КОНВЕЄРА

Настасенко В.А. О ПОТРЕБНОСТИ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ЧИСЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА

Овчарук О.М., Скрипка Г.Л. МАГНІТНЕ ПОЛЕ В ШИРОКОМУ МІЖПОЛЮСНОМУ ПРОМІЖКУ

Редько О.І. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ З МІНЕРАЛЬНИМИ ЧАСТКАМИ МЕТОДОМ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Стухляк П.Д., Добротвор І.Г., Сорівка І.Т., Мороз К.М., Маслияк Б.О. ВПЛИВ ОБ’ЄМУ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ НАВКОЛО ЧАСТОК НАПОВНЮВАЧА (КАРБІДА БОРУ) НА ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ У ЕПОКСИКОМПОЗИТАХ

Сукач М.К., Лисак С.І. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЛАНЦЮГОВОГО РОБОЧОГО ОРГАНА ТРАНШЕЄКОПАЧА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Казак В.М., Кошляк І.С., Булка Л.Л. ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ АВІАЦІЙНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ

Казак В.М., Палій К.В. МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Кирилович В.А., Підтиченко О.В. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕХАНООБРОБНИХ ГВК