2 (13)

2 (13)

Тітул

Зміст

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Агеев М. С., Кожевникова Е. Е., Лопата В. Н. Восстановление валов судовых насосов комбинированным способом нанесения защитных покрытий

Бень А. П., Паламарчук И. В. Принципы построения систем поддержки принятия решения судоводителя в рамках концепции E-navigation

Годованюк С. П., Селиванов С. Е. Использование теории массового обслуживания для оценки эффективности функционирования национальной морской системы поиска и спасения

Гусев В. Н., Селиванов С. Е. Определение интенсивности звукового поля на различных расстояниях от мачт на судне

Панкова О. В. Влияние выбора миделевого сечения универсального сухогруза на весовую нагрузку при проектировании судов

Соломенцев О. И., Кондратьева Л. Ю. Бортовые колебания повреждённого судна в условиях динамического ветрового воздействия, близкого к белому шуму

Спешилов В. М., Кулинич В. В. Решение обратной задачи по совместному учету ветра и течения с помощью цифровой вычислительной машины средства автоматической радиолокационной прокладки

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Безлуцька О. П. Роль і місце дисципліни «Географія судноплавства та океанські шляхи світу» в системі підготовки майбутніх судноводіїв

Герганов Л. Д. Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи

Евдокимова В. А., Кисляк Р. П., Хает Л. Г., Шупик И. Е. Особенности личности студента как составляющие его профессиональной компетентности

Моісеєнко Л. Л. Реалізація компетентнісного підходу при вивченні матеріалознавства та технології матеріалів

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шаповалов Ю. О., Семенов М. М., Коробєйнікова Н. В. Можливості отримання біогазу та проблеми його використання на транспорті

ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ

Агеев М. С. Волков Ю. В. Чиграй С. Л. Защитные и упрочняющие покрытия в судостроении и судоремонт

Акимов А. В. Исследование теплофизических свойств эпоксикомпозитов, модифицированных трихлорэтилфосфатом

Браїло М. В. Розроблення епоксиполіефірної матриці з поліпшеними адгезійними властивостями для підвищення надійності експлуатації деталей суднових енергетичних установок

Букетов А. В., Нігалатій В. Д., Зінченко Д. О. Розробка епоксикомпозитів з частками карбонату літію і карбонату нікелю для ремонту деталей енергетичних установок транспортної техніки

Букетова Н. М. Особливості впливу дисперсного конвертерного шламу на адгезійні і фізико-механічні властивості епоксидних композитів

Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Сабокар О. С. Технічні рішення для індукційного нагріву в технологіях ремонту

Ищенко И. М., Вороненко С. В., Данык В. В. Математическая модель дифференциального синхронного привод-генераторного агрегата

Кобельник О. С. Визначення оптимального вмісту твердників у поліефірному зв’язувачі для створення матеріалів з підвищеними адгезійними властивостями

Коростылёв Л. И., Литвиненко Д. Ю. Оценка коэффициента концентрации напряжений в сварных узлах тонкостенных конструкций расчетом макро- и микроконцентрации

Літвінова М. Б., Сєліверстова С. Р., Штанько О. Д. Рекуперація енергії двигуна внутрішнього згоряння

Луців І. В., Волошин В. Н., Буховець В. М., Стахурський О. О. Кінематичне подрібнення стружки і гнучкість затиску комплексного технологічного оснащення адаптивного типу

Настасенко В. О. Комбінаторика двох-, трьох- і чотирьохкомпонентних композиційних матеріалів та її аналіз

Сапронов О. О., Баглюк Г. А., Маслияк Б. О., Клевцов К.М., Наговський Д. А., Івченко Т. І. Розроблення ізоляційних епоксикомпозитних матеріалів для ремонту елементів суднових енергетичних установок морського транспорту

Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Міщук Д. О. Аналіз взаємодії рушія розпушувача з поверхнею грунту

Повстяной О. Ю., Штерн М. Б. Аналіз та визначення розподілу густини пористого проникливого матеріалу за радіусом при радіально-ізостатичному пресуванні

Проценко В. О. Морфологічні основи структурного синтезу пружних ланок машин змінної жорсткості з металевими елементами

Рожков С. А. Матричные преобразователи частоты в судовых дизель-генераторных установках переменной частоты вращения

Розов Ю. Г. Новые технологии изготовления стволов стрелкового оружия с полигональным профилем

Рутковский А. В., Кумуржи А. Ю. Упрочнение сит грохотов, изготовленных из стали 12Х18Н9Т, методом ионно-плазменного термоциклического азотирования

Самарін О. Є. Поршневий двигун

Самарін О. Є. Різальний аппарат

Семенов М. М., Шаповалов Ю. О. Дослідження впливу електроактивації рідини на системи охолодження двигунів внутрішнього згорання

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 

Доронін В. В., Алєйніков М. В. Спосіб прискорення циркуляції навігаційних даних на цифровій моделі карти

Дощенко Г. Г., Наговський Д. А. Самоорганізуючі системи управління судновими технічними засобами

Кабанова Н. Н. Особенности совместного использования Rhinoceros и Aveva Marine при проектировании судна

Крупіца П. О., Рожков С. О., Шарко О. В. Система управління багатодвигунним електроприводом зі змінними параметрами

Шарко О. В., Степанчиков Д. М. Використання апарату нечіткої логіки при виборі стратегії енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві