1 (14)

1 (14)

Тітул

Зміст

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Бень А. П., Паламарчук І. В. Особливості побудови сучасних високоточних інтелектуальних систем управління рухом морських суден

Берестовой А. М., Зинченко С. Г. Основы моделирования развития транспортных систем морского порта при совершенствовании его процессов и объектов

Вильский Г. Б. Информационные риски судоходства в диаграмме Исикавы

Годованюк С. П., Селиванов С. Е. Использование CALS-технологий в управлении инновационной деятельностью на Казенном Предприятии «Морская поисково-спасательная служба»

Карамушка М. В. Инвестиционные проекты развития судоходных компаний

Лошкарев А. Г., Стовба Т. А. «Три кита» мирового судоходства ХХ века

Мошенцев Ю. Л., Гогоренко А. А. Сравнение систем охлаждения для судового дизельного двигател

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Гюлєв Н. У. Дорожній затор як фактор небезпеки для водія

Евдокимова В. А., Хает Л. Г. Морфологический подход к структуре безопасности жизнедеятельности

Соколов А. Е., Соколова О. В. Подходы к решению задачи повышения эффективности и качества обучения за счет использования информационных технологий

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Горобец В. Г., Богдан Ю. А., Троханяк В. И. Компьютерное численное моделирование локального теплообмена на поверхности компактных поперечно обтекаемых гладкотрубных пучков

Миницкий А. В., Сосновский Л. А., Лобода П. И. Резервы уплотняемости порошка железа

Ходаков В. Е., Соколова Н. А., Якимчук Г. С. Безопасность жизнедеятельности при негативных природно-климатических условиях

ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ

Акимов А. В., Михайлик В. Д., Бень А. П., Ивченко Т. И., Гнатов А. В. Оптимизация состава защитных покрытий для ремонта и повышения эффективности эксплуатации элементов энергетических установок на транспорте

Алексенко В. Л., Браило Н. В., Сердюк Н. В. Защита стальных заготовок от окисления при нагреве под термообработку и обработку давлением

Букетов А. В., Зінченко Д. О., Клевцов К. М., Бень А. П., Наговський Д. А. Підвищення надійності експлуатації транспортних систем за рахунок використання епоксикомпозитів із поліпшеними фізико-механічними властивостями

Исаев Е. А., Чернецкая И. Е. Разработка и исследование системы автоматического управления барабанным окомкователем

Іванов І. Є. Визначення впливу функції тяжіння на показники кількості пасажиромісць

Калинчак В. В., Черненко А. С., Софронков А. Н., Селиванов С. Е., Федоренко А. В. Гистерезисные режимы беспламенного горения газовоздушных смесей

Корзун В. В., Маменко П. П. Электромагнитное поле судовых антенн и его влияние на здоровье членов экипажа

Коробанов Ю. Н., Коршиков Р. Ю., Коршиков Ю. С. Аспекты определения коэффициента концентрации напряжений в судовых прерывистых связях

Коробко В. В., Московко О. О., Воронов І. В. Дослідження особливостей використання імпульсних двонаправлених турбін в термоакустичних теплових машинах

Куш Є. І., Скрипін В. С. Щодо впливу параметрів транспортних технологій на постійну складову загальних витрат

Настасенко В. А. Строгое обоснование наличия массы у фотона

Проценко В. О. Структурні та силові параметри відцентрових муфт і гальм із конічними фрикційними поверхнями та канатними елементами

Самарін О. Є. Демпфування пікових навантажень крейцкопфного дизеля

Санько Я. В. Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби інженерних мереж

Сметанкін С. О., Нігалатій В. Д., Букетов А. В., Шарко О. В., Скирденко О. І., Баглюк Г. А. Розробка модифікованих полімерних композитів для ремонту деталей енергетичних установок транспортних систем

Филипщук А. Н. Высокотемпературная коррозия при сжигании водомазутной эмульсии

Чередниченко А. К. Методологическое обеспечение экспериментальных исследований элементов энергетических установок с термохимической регенерацией сбросного тепла

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Васюхін М. І., Сініцин О. В., Іваник Ю. Ю. Алгоритмічні та програмні засоби формування динамічних сценаріїв ГІС реального часу у Web-середовищі

Давідіч Н. В. Імітаційна модель планування якості системи підтримки прийняття рішень у проектах міського пасажирського транспорту

Касім М. М., Васюхін М. І., Касім А. М. Високоточні методи отримання супутникових навігаційних даних для задач прецизійного водіння

Марасанов В. В., Шарко А. А. Математическое обеспечение построения моделей определения координат источников акустической эмиссии

Стрелковская Л. А. Подбор информации для экспертной системы оценки технического состояния судового двигателя внутреннего сгорания в процессе эксплуатации

Ткач В. А., Каштальян П. В., Рожков С. А. Системы мониторинга и управления в современных интеллектуальных интерфейсах