2 (17)

2 (17)

Тітул

Зміст

МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Бурмака И. А., Кулаков М. А., Калиниченко Г. Е. Методы внешнего управления судами в ситуации опасного сближения

Ворохобин И. И., Сикирин В. Е., Фусар И. Ю. Ортогональное разложение плотности распределения погрешностей навигационных измерений в ряд Грама-Шарлье типа А

Габрук Р. А. Безпека при виконанні динамічного позиціонування

Доронін В. В., Алєйніков М. В., Алейніков В. М. Контекстно-орієнтований підхід в інтелектуальній обробці потоків даних від водомірних постів при русі судна

Зинченко С. Н., Ляшенко В. Г. Расхождение с маневрирующими целями

Кондратьєва Л. Ю. Концепция оптимизации целевой функции патрульного судна типа SWATH

Кузьменко Є. С., Петров І. М. Розробка заходів щодо створення транспортно-експедиторської компанії як елементу сервісної ергатичної системи

Михайленко В. С., Харченко Р. Ю. Решение задач идентификации и управления температурным контуром системы охлаждения судового дизеля

Онищенко С. П., Коскіна Ю. О. Формування стояночного часу рейса судна з урахуванням чартерних умов

Пятаков Э. Н., Омельченко Т. Ю., Волков Е. Л. Локально-независимое управление процессом расхождения судов

Сіманенков А. Л. Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння

Товстокорий О. М., Мойсеєнко В. С. Керування положенням полюсу повороту на двогвинтовому конвенційному судні

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Знамеровська Н. П., Васильченко Г. Ю. Формування предметних компетентностей при вивченні загальноінженерних дисциплін

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Жмур В. Н., Леонов В. Е. Снижение расхода топлива и интенсивности развития «парникового» эффекта – стратегическая задача современного судоходства 

ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ

Алексенко В. Л., Богдан А. П. Исследование напряженно-деформированного состояния системы «металическая основа – защитное покрытие»

Бодак В. І., Бодак М. В. Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів

Волков В. П., Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. Особливості формування інформаційної моделі предметної області моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу

Волонцевич Д. О., Барбашова М. В., Еремина Е. Ф. Диффузионные процессы при «обжиме» трубчатых заготовок в магнитно-импульсной обработке металлов

Малащенко В. О., Проценко В. О. Дослідження точності фрикційних відцентрових муфт з канатними ланками

Настасенко В. А. Строгое обоснование силы действия гравитационного поля

Погорлецький Д. С. Особливості застосування систем теплової підготовки для полегшення пуску транспортних двигунів, працюючих на зрідженому газовому паливі

Поляков В. А., Хачапуридзе Н. М. Гибридная модель левитационной силы магнитолевитирующего поезда

Проценко В. О., Авраменко О. М. Аналіз роботи та напрямки удосконалення сполучної муфти гвинтового насоса паливної системи суднової енергетичної установки

Самарін О. Є. Циліндро-поршнева група тронкового двигуна

Сапронов О. О. Структура зламу полімерних композитів для захисних покриттів різного функціонального призначення

Ходаковський О. В., Амелін М. Ю., Гусєв В. М., Якущенко С. В., Браїло М. В. Захисні покриття з двокомпонентною добавкою для транспортної техніки

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Зинченко С. Н., Ляшенко В. Г. Использование нейросетевой модели судна для решения задач

Носов П. С., Волошинов С. А., Бень А. П., Новиков А. В. Моделювання інтелектуальної діяльності особи що приймає рішення в умовах позаштатних ситуацій при управлінні судном