Науковий парк

Науковий парк

Створено науковий парк ХДМА «Інновації морської індустрії»

  21 лютого 2019 року Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу №237 створено  науковий парк Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії».

  Співзасновниками  установи стали  Херсонська державна морська академія та компанія «Марлоу Навігейшн» - стратегічні партнери, які за 12 років  співпраці втілили низку  проектів, спрямованих на розбудову навчально-тренажерної бази академії та розвиток кадетської спонсорської програми на загальну суму близько 31 млн доларів США.Завдяки  цьому ХДМА стала зразком успішного входження українського  закладу  вищої освіти  в європейський освітній і науковий простір, а зараз отримує нові можливості для ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

  Науковий парк –  це організація, що керує потоком знань і технологій між університетами, науково-дослідними установами, компаніями та ринками. Відповідно до Закону України «Про наукові парки», її основними функціями   є:

 • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
 • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення і виконання проектів наукового парку;
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку;
 • залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
 • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 • виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.

 В  Україні сотні закладів вищої освіти, але наукових парків лише двадцять шість, тому колектив Херсонської державної морської академії вдячний компанії «Марлоу Навігейшн»  за можливість ефективно впроваджувати інновації та нарощувати наукову та  освітню потужність закладу.  Науковий парк – це своєрідний місток між наукою і практикою, який приносить користь як освітянам і науковцям, так і  підприємницьким структурам. 

  Міністерство освіти і науки України затвердило перелік пріоритетних  напрямів  діяльності наукового парку Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії». До нього увійшли:

 1. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного та людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та її сталого розвитку як морської держави.
 2. Проведення наукових досліджень та створення конкурентоспроможних на вітчизняному і світовому рівні розробок у сфері судноплавства та морських перевезень.
 3. Запровадження інноваційних технологій навчання та тренажерної підготовки плавскладу морських суден, орієнтованих на застосування компетентнісного підходу у підготовці фахівців та дотримання вимог міжнародних нормативних документів, що регламентують таку підготовку.
 4. Створення систем підтримки прийняття рішень та тренажерних комплексів з метою підвищення безпеки судноплавства в державі.
 5. Дослідження автоматизованих систем управління в судноводінні та судновій енергетиці, розробка відповідного програмного забезпечення та керуючих пристроїв.
 6. Проведення наукових досліджень у галузі нових композитних матеріалів для забезпечення потреб суднобудівної галузі.
 7. Проведення наукових досліджень у галузі підвищення економічних та екологічних показників функціонування суднових енергетичних установок та електромеханічних систем.
 8. Дослідження проблем захисту навколишнього середовища при експлуатації засобів водного транспорту.
 9. Оприлюднення наукових досягнень, сприяння поліпшенню обміну науково-технічною інформацією та науковими кадрами, виведення вітчизняної науки на міжнародний рівень.
 10. Науково  технічна експертиза інноваційних проектів та експертне оцінювання аварійних ситуацій на водному транспорті.

  Колектив Херсонської державної морської академії  не шкодує зусиль, щоб  заклад мав  не лише почесний статус найстарішої в Україні морської  освітньої установи, але й успішно виборював  славу  найпотужнішого в Європі  центру  морської освіти і науки. Створення наукового парку «Інновації морської індустрії» - важливий крок на шляху до цієї мети.