Наукові напрями

Наукові напрями

Наукова діяльність курсантів та студентів ХДМА здійснюється за такими основними напрямами: робота курсантів в проблемних групах, створених на кафедрах академії; участь у виконанні науково-дослідних тем кафедр; участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт; апробація результатів наукових досліджень курсантів на студентських наукових конференціях.

В академії активно функціонує наукове товариство курсантів ХДМА, метою якого є здійснення організаційної та науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей курсантів академії, залучення їх до активної науково-дослідної діяльності. Координація діяльності товариства здійснюється Радою наукового товариства курсантів.

Основними завданнями наукового товариства курсантів є:

· Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності курсантів з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

· Залучення найбільш обдарованих курсантів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр, факультетів у складі наукових проблемних груп і гуртків;

· Надання організаційної, методичної та практичної допомоги курсантам у реалізації їх творчих ідей, пропозицій тощо;

· Популяризація серед курсантів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів;

· Заохочення курсантів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі;

· Участь в організації І етапу та сприяння проведенню ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з дисциплін та спеціальностей;

· Сприяння підготовці матеріалів для участі кращих курсантів академії у виконанні зовнішніх програм, отримання відповідних стипендій та грантів.

Відповідно до поставлених завдань наукове товариство курсантів:

· Здійснює організаційне і методичне забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі:

- проведення студентських олімпіад;

- організація конкурсів наукових проектів;

- відбір кращих курсових та дипломних робіт та їх популяризація;

- підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів;

- здійснення інших творчих змагань.

· Вносить конкретні пропозиції щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях.

· Сприяє створенню творчих студентських колективів і організацій, їх ефективної діяльності.

· Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід вищих навчальних та академічних закладів з питань організації науково-дослідної роботи студентів.

· Проводить попередній відбір та апробацію кращих курсантських робіт та їх представлення для участі в конкурсах.

Олімпіада для вступників 2020

Олімпіада для вступників 2020

далі