Навчально-тренажерна база

Лабораторія «Навігаційні інформаційні системи»

  Функцією лабораторії «Навігаційні інформаційні системи» є теоретична та практична підготовка курсантів, студентів та кадетів з питань набуття мінімальних стандартів компетенцій в області управління судном та навігації на борту судна, згідно вимог Правил VІ/1 та VІ/4 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, а також розділів А-VІ/1 та А-VІ/1-4, таблиць А-VІ/1-3, А-VІ/4-1 та А-VІ/4-2 Міжнародного кодексу ПДНВ, Модельних курсів Міжнародної морської організації Model Course 1.27 «Radar Observation and Plotting and Operational Use of Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), 7.03 «Officer in Charge of a Navigation Wath». Лабораторія охоплює навчальну дисципліну «Навігаційні інформаційні системи». Відповідає вимогам DNV.

  Лабораторія використовує програмне забезпечення тренажеру NTPro 5000 компанії TRANSAS для навчання роботі з ЕКНІС, оснащена сучасними комп’ютерами, моніторами, проектором та мультимедійним обладнанням для отримання базового навчання та закріплення знань і навичок необхідних для роботи.

  Програма, яка обслуговує 8 робочих станцій-містків на 16 робочих місць, передбачає можливість роботи всіх містків, як в одному районі плавання, так і кожного індивідуально. З можливістю зміни погодних умов, введення особливих умов та несправностей під час проходження прокладеного маршруту.

  Кожен місток оснащено трьома сучасними моніторами, двома системними блоками, клавіатурою та навушниками для ознайомлення зі структурною схемою сучасної автоматизованої системи управління судном на основі ECDIS; трьома режимами обчислення місця знаходження судна(основний, аварійний та паралельний) у сучасних ECDIS; оволодіння змістом термінів «векторна» та «растрова» електронна карта(ЕК), ECDIS(система відображення електронних карт та інформації), SENS(системна електронна навігаційна карта) та ENС(електронна навігаційна карта); виконання коректури карт; вивчення особливостей введення шляхових точок у ECDIS та зміна їх положення; виконання прокладки засобами ECDIS та реєстрація даних щодо рейсу у офіційній базі даних електронного судового журналу; розпізнавання та встановлення аварійно-попереджувальних сигналів ,які стосуються несправностей у роботі ECDIS, та їх індикація;

  Лабораторія знаходиться НК ХДМА №1 ауд.205.

  Введено в експлуатацію у 2013 році.