Навчально-тренажерна база

Навчально-тренажерна база

Навчально-лабораторна і тренажерна бази для організації навчально-виховного процесу ХДМА відповідають вимогам Міжнародної морської організації (ІМО) та Міжнародної Конвенції ПДНВ 78/95. Підтвердженням того є висновки результатів перевірки в травні 2012 року Датським морським управлінням та інспекційної перевірки Європейським агентством з морської безпеки (EMSA) стану системи навчання, тренажерної підготовки та дипломування моряків. У січні 2011 року морський інститут отримав Сертифікат та Знак відповідності вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 в регістрі пароплавства України.

Для відпрацювання практичних навичок курсантів у навчальному процесі академії використовуються новітні тренажерні комплекси та лабораторії.

Наявність тренажерного комплексу та лабораторій у ХДМА дають можливість курсантам під час проходження практики в реальних умовах використовувати отримані теоретичні знання, мати можливість вивчити питання, пов'язані з професійною підготовкою, та вдосконалити практичні навички відповідно до обраних спеціальностями, що значною мірою підвищує конкурентоспроможність курсантів та випускників Херсонської державної морської академії.