Навчально-тренажерна база

Навчальна лабораторія «Повнофункціональний тренажер судна з динамічною системою позиціонування»

  Навчальна лабораторія «Повнофункціональний тренажер судна з динамічною системою позиціонування» кафедри управління судном Херсонської державної морської академії є підрозділом кафедри, який забезпечує проведення лабораторно-практичних занять із навчальних дисциплін згідно з вимогами освітньо-професійних програм та «Положення про організацію освітнього процесу у ХДМА».

  Лабораторія являє собою тренажер динамічного позиціонування (ДП) класу C. На тренажері встановлено програмне забезпечення  NaviTrainerProfessional5000 розробки Transasта систем динамічного позиціонування NAVIS, MARINE TECHNOLOGIES і ROLLS ROYCE. Лабораторія входить до складу локальної обчислювальної мережі NTPRO.LAN, яка підтримується контролером домену і може взаємодіяти з усіма іншими тренажерами мережі, а також тренажерами «EngineRoomSimulator» та «GMDSSSimulator». Лабораторія використовується для поліпшення навчального процесу з курсантами (студентами).

 Склад тренажерного обладнання:

- тренажерне обладнання лабораторії поставлялося фірмою Transas Ukraine.

- тренажерне обладнання введене в експлуатацію 2016 році.

- на тренажерне обладнання отримані :

  • свідоцтво про відповідність №СВД-32-3-301-09 Регістра судноплавства України;
  • Software License № CTBS0478TN Transas Marine International;
  • Det Norske Veritas. Statement of Compliance, Statement number 002/121218;

- кількість робочих місць 14;

- відповідність до IMO ModelCourse 7.01, 7.03;

  • відповідність вимогам Розділів Кодексу ПДНВ 1978 року з Манільськими поправками.

  Функціями навчальної лабораторії «Повнофункціональний тренажер судна з динамічною системою позиціонування» є:

  • проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

  Дисципліна, яка викладаються у лабораторії: Оглядовий курс тренажерної підготовки до державної атестації.