Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ

Створений у 2008 році для забезпечення навчально-виховного процесу Херсонської державної морської академії науковою, навчально-методичною літературою, плакатно-стендовою, журнально-бланковою та іншою друкованою продукцією.

Редакційно-видавничий відділ випускає газету «Вісник ХДМА» та інформаційний бюлетень газети «Вісник ХДМА» – інформаційні друковані видання, які відображають життя навчального закладу та його структурних підрозділів.

Також РВВ виготовляє рекламну продукцію для академії у вигляді буклетів, брошур, що дають можливість ознайомити багатьох майбутніх курсантів із нашим навчальним закладом.

Організація робіт

Редакційно-видавнича діяльність Херсонської державної морської академії являє собою планування, підготовку, випуск навчальних, навчально-методичних, наукових та інших видань, що забезпечують інформаційні вимоги освітніх програм та наукових досліджень. Процес редакційно-видавничої діяльності охоплює наступні види діяльності:

 • редагування, коректура видань;
 • виконання робіт з верстки, дизайну видань;
 • інформування засобами періодичних видань;
 • переддрукарська та друкарська підготовка видань.

Основні функції редакційно-видавничої діяльності Херсонської державної морської академії:

 • планування видання друкованої продукції;
 • видання навчальної, навчально-методичної, наукової літератури;
 • редагування, вичитування верстки навчальних, наукових та інших видань;
 • видання газети «Вісник Херсонської державної морської академії» та Інформаційного бюлетеня газети;
 • методична та консультативна робота з кафедрами і структурними підрозділами ХДМА;
 • забезпечення виконання роботи по рапортам до друку;
 • планування видавничого процесу у відповідності до посадових інструкцій співробітників.

Результатами процесу є надрукована поліграфічна продукція, що надається зацікавленим сторонам та щорічний звіт за результатами редакційно-видавничої діяльності.

Постачальники процесу – співробітники структурних підрозділів ХДМА.

Споживачі процесу – учні, студенти, курсанти, професорсько-викладацький склад ХДМА.

Учасниками процесу є центр інформації та зв'язків з громадськістю, приймальна комісія, навчально-методичний відділ, відділ моніторингу, відділ забезпечення якості, відділ виховної роботи, деканати факультетів, кафедри, профком співробітників та інші.

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом засновується училище торгового мореплавання. Заснований навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних суден, а також будівельників комерційних суден. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не...

далі

Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних студентів

далі