Відділ з міжнародних зв’язків

Відділ з міжнародних зв’язків

    Відділ з міжнародних зв’язків є структурним підрозділом Херсонської  державної морської академії, що забезпечує організаційне, технічне та інформаційно-методичне супроводження міжнародної діяльності ХДМА, розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, навчальними закладами, вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки з використанням міжнародного досвіду відповідно до чинного законодавства, наказів і розпоряджень ректора ХДМА.

    Метою діяльності відділу міжнародних зв’язків організація роботи щодо участі Академії в міжнародних програмах у галузі морської науки та освіти, координація міжнародних програм,  що реалізуються за участю Академії, сприяння співробітництву з закладами вищої освіти, дослідницькими центрами, організаціями інших країн, урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції системи освіти ХДМА у світовий науково-освітній простір.

Основні завдання відділу

  • Організація співпраці ХДМА із закордонними ЗВО, науковими установами та асоціаціями, вченими, викладачами та посадовими особами;
  • Пошук  інформації щодо міжнародних грантів, проектів, міжнародних наукових конференцій та програм підтримки науково-освітньої діяльності викладачів, співробітників, курсантів;
  • Підготовка пропозицій щодо налагодження контактів із закордонними закладами освіти, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні; 
  • Методичне керівництво оформлення проектів та аплікаційних документів для участі у конкурсах на отримання грантів міжнародних фондів та професійних асоціацій;
  • Сприяння викладачам та співробітникам ХДМА в наукових стажуваннях у закордонних ЗВО та установах;
  • Організація підготовки документації для участі ХДМА в конкурсах міжнародних фондів та міжнародних програмах;
  • Сприяння у підготовці та проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів та симпозіумів в Академії;
  • Організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
  • Облік грантових заявок та проектів, які виконуються в академії, а також їх моніторинг і контроль виконання;
  • Вивчення та узагальнення досвіду розробки міжнародних навчальних програм у галузі морської освіти і науки, вивчення доцільності та можливостей їх реалізації в умовах ХДМА.