Бібліотека

Бібліотека

Бібліотека ХДМА - інформаційний, освітній та культурний центр. Державна освітня політика спрямована на забезпечення суспільства знаннями, необхідними для соціального розвитку. При цьому основними пріоритетами на найближчі п'ять років є:

  • Європейський рівень якості та доступності освіти;
  • духовні орієнтири освіти;
  • демократія в освіті;
  • підвищення соціального статусу педагогів;
  • розвиток суспільства на основі нових знань;
  • підвищення ефективності використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення діяльності галузі.;

Більшість цих стратегічних завдань тісно пов'язані з діяльністю бібліотеки академії як важливої ланки академічного та наукового процесів. Саме бібліотека академії є творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість і зміст навчання та наукових досліджень. Роль і значення бібліотеки академії особливо зростає у зв'язку з приєднанням України до країн, що підписали Болонську декларацію. У створеному єдиному освітньо-інформаційному просторі бібліотека академії повинна знайти свою нішу, відповідати на потреби суспільства, активно шукати і розвивати нові форми і технології роботи. Бібліотека як структурний підрозділ академії здійснює бібліотечно-інформаційну підтримку навчальної, наукової, освітньої, виховної діяльності ХДМА в рамках організації навчального процесу:

  • вимоги Болонської декларації проведення науково-дослідної роботи;
  • здійснення культурно-виховної роботи.

У цій якості бібліотека задовольняє універсальні інформаційні потреби користувачів, виявляє, досліджує і впроваджує в практику нові джерела інформації, передові технології, сучасні бібліотечні послуги, проводить методичну роботу в книговеденні, інформаційно-технологічному, інформаційно-бібліографічному напрямках.

Час роботи бібліотеки ХДМА

Основна бібліотека

пр. Ушакова, 42 (навчальний корпус №6), 8.00 - 17.00, вихідні - субота, неділя.

Філія № 1

вул. Небесної Сотні, 25 (Екіпаж), 11.00 - 19.00, вихідний - неділя

Філія № 2

вул. Богородицька, 122 (морський коледж), 8.00 - 17.00, вихідні - субота, неділя.