Факультет судової енергетики

Кафедра транспортних технологій

Викладацький склад


Букетов Андрій Вікторович

д.т.н., професор, завідувач кафедри

У 1995 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, учитель трудового навчання і фізики. Кандидат технічних наук з 2001 року. Вчене звання доцента кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій присвоєно в 2004 році. Номер атестата ДЦ № 009784. Доктор технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив 25 жовтня 2007 в спеціалізованій вченій раді Д26.230.01 Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, номер диплома ДД № 006345. З 2012 року завідувач кафедрою ЕСЕУ і ЗП. Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розвитку України (2008 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2005-2007 рр.), кращий винахідник Тернопільської області за 2006 і 2009 років, отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 р., отримав вдячність Прем'єр-міністра України за вагомий особистий внесок в підготовці висококваліфікованих фахівців (2010 р.). У 2013 році обраний академіком підйомно-транспортної Академії наук України. Є науковим керівником науково-дослідної лабораторії ХДМА: «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». Є головою спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.Є експертом для проведення експертизи наукових проектів вчених, які подаються на фінансування за бюджетні кошти. Має більше 350 наукових публікацій (в т.ч. 9 монографій, 124 фахових наукових статей і 108 патентів) і 18 навчально-методичного характеру (в т.ч. 3 посібники з грифом МОН України). Під його керівництвом захищено 7 кандидатів технічних наук. 

Акімов Олександр Вікторович

к.т.н., доцент, заступник завідувача

У 2002 році з відзнакою закінчив Український державний морський технічний університет ім. адмірала С.Й. Макарова (УДМТУ) за спеціальністю "Суднові енергетичні установки і устаткування" та отримав кваліфікацію інженера-механіка. З 2002 по 2005 р. навчався в очній аспірантурі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) за спеціальністю 05.08.05 "Суднові енергетичні установки". З 2002 по 2013 р. працював в Херсонській філії НУК асистентом та викладачем на кафедрі суднового машинобудування і енергетики та на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. З 2013 р. – робота в Херсонській державній морській академії на посаді старшого викладачата доцента кафедри ЕСЕУ і ЗП ХДМА. Є членом та активним співробітником науково-дослідної лабораторії ХДМА: «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». 2 червня 2016 року у спеціалізованій вченій раді К 67.111.01 при ХДМА захистив дисертацію на тему «Закономірності зв’язку структури і властивостей епоксикомпозитних вогнетривких покриттів для деталей енергетичних установок». 1 липня 2016 року присуджено науковий ступень кандидата технічних наук за науковою спеціальністю 05.02.01 – матеpіалознавство. Має більше 80 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 3 монографії, 3 патенти України на винаходи і корисні моделі.

 


Шарко Олександр Володимирович

д.т.н., професор

1956-1965 рр. – навчався у Томському політехнічному інституті імені Кірова та отримав кваліфікацію інженер-електромеханік за спеціальністю "Електроустаткування літальних апаратів". У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Експериментальна фізика". У 1989 р. захистив докторську дисертацію в МДТУ ім. Баумана за спеціальністю 05.02.11 "Методи контролю в машинобудуванні". Має 36 наукових статей опублікованих у закордонних наукових виданнях, 10 авторських свідоцтв, 5 монографій, 350 наукових публікацій. Під його керівництвом захищено 4 докторських дисертації та 27 кандидатських.  

 


Настасенко Валентин Олексійович

к.т.н., професор кафедри

В 1974 р. закінчив Херсонську філію Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені М.В. Ломоносова за фахом "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". В 1984 р. після закінчення аспірантури при Одеському політехнічному інституті, захистив у Тульському політехнічному інституті кандидатську дисертацію на тему: "Профілювання черв'ячних фрез, що забезпечують оптимальні умови формоутворення шліцевих валів із прямобічним профілем". В 1989 р. йому присвоєно почесне звання "Винахідник СРСР". З 1974 р. працював молодшим, потім старшим науковим співробітником, старшим викладачем і доцентом у Херсонському індустріальному та педагогічному інститутах. З 1996 по 2001 р. - директор малого підприємства, з 2001 по 2007 - доцент Херсонського національного технічного університету. З 2007 р. працює доцентом, з 2012 р. професором на кафедрі ЕСЕУ і ЗП ХДМА. Має більше 230 публікацій наукових праць, 90 патентів Росії й України на винаходи. Підготував двох кандидатів технічних наук. Член Міжнародного союзу машинобудівників.


Проценко Владислав Олександрович

к.т.н., доцент

Інженер-механік. У 2007 р. з відзнакою закінчив Херсонський національний технічний університет, отримав ступінь магістра технології машинобудування. Працював верстатником на Херсонському заводі карданних валів (2003), викладачем Політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2007-2010). З 2010 р. 2013 р. працював асистентом, а з вересня 2013 р. - доцентом кафедри ЕСЕУ і ЗП ХДМА. У жовтні 2012 р. в спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка" захистив дисертацію за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство і деталі машин (науковий керівник проф. В.О. Настасенко). Має більше 150 науково-методичних робіт, з них 65 патентів України і Росії на винаходи і корисні моделі якими захищено понад 160 технічних рішень. У 2011 році нагороджений дипломом "Кращий винахід Херсонської області". У 2013 році визнаний кращим молодим ученим Херсонської області. У 2013 році обраний член-кореспондентом підйомно-транспортної Академії наук України.


Сапронов Олександр Олександрович

к.т.н., ст.викладач

2005-2009 рр. – навчався в Херсонському державному університеті за фахом "Професійне навчання" і отримав кваліфікацію інженера-педагога. З 2009 р. по 2011 р. працював майстром виробничого навчання кафедри професійного навчання Херсонського державного університету. У 2011 році закінчив магістратуру Херсонського державного університету. З січня 2012 р. працював асистентом кафедри ЕСЕУ і ЗП ХДМА. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.02.01 - матеріалознавство на засіданні спеціалізованої вченої ради (К 67.111.01) Херсонської державної морської академії. З 1 вересня в 2014 р. працював старшим викладачем кафедри ЕСЕУ і ЗП ХДМА. Є членом та активним співробітником науково-дослідної лабораторії ХДМА: «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». Є членом спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Є експертом для проведення експертизи наукових проектів молодих вчених, які подаються на фінансування за бюджетні кошти. У 2016 році отримав ГРАН-ПРІ у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу». Є степендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 червня 2016 року № 2. Має більше 70 науково-методичних робіт з них 4 патенти на корисні моделі України.


Браїло Микола Володимирович

к.т.н., ст.викладач

У 2012 р. з відзнакою закінчив магістратуру Херсонського державного університету та отримав кваліфікацію викладача спеціальних дисциплін. З січня по жовтень 2012 року працював лаборантом кафедри ТМІКГ ХДМА. З 2012 по 2015 р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва у ХДМА. З серпня 2012 року по грудень 2012 р. на умовах сумісництва працював на посаді молодшого наукового співробітника наукової групи при кафедрі ТМІКГ ХДМА. З лютого 2014 року по березень 2015 року – за сумісництвом асистент кафедри ЕСЕУ та ЗП ХДМА. У лютому 2015 року достроково захистив дисертацію за фахом 05.02.01 – матеріалознавство на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 Херсонської державної морської академії. З березня 2015 року працював старшим викладачем на кафедрі ЕСЕУ та ЗП ХДМА. Є членом та активним співробітником науково-дослідної лабораторії ХДМА: «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». Є членом спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Є експертом для проведення експертизи наукових проектів молодих вчених, які подаються на фінансування за бюджетні кошти. У 2016 році отримав ГРАН-ПРІ у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу». Є степендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 червня 2016 року № 2. Має 50 більше науково-методичних робіт. З них 1 патент України на корисну модель.


Палагній Віктор Іванович

асистент

Закінчив Кораблебудівний факультет Вищого Військово-Морського Інженерого училища ім. Ф.Е. Дзержинського (ВВМІУ ім. Ф.Е. Дзержинського) в 1977 році за спеціальністю «Військове кораблебудування». Проходив службу на посадах електромеханічної бойової частини (БЧ-5) на атомних підводних крейсерах Камчатської флотилії підводних човнів Тихоокеанського флоту СРСР. Служив керівником групи – заступником начальника Військового Представництва Міністерства Оборони України. Працював заступніком директора – начальником відділу перспективного проектування Херсонського державного заводу суднового машинобудування.


Зінченко Дмитро Олександрович

асистент

У 2012 році з відзнакою закінчив Херсонській державний університет (ХДУ), отримав кваліфікацію "Викладач загально-технічних дисциплін та методики навчання технологій". З 2012 по 2013 р. працював в Херсонському державному університеті лаборантом кафедри технологічної освіти. Є членом та активним співробітником науково-дослідної лабораторії ХДМА: «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». З 2015 р. навчається в очній аспірантурі Херсонської державної морської академії за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство та працював на посаді асистента кафедри ЕСЕУ та ЗП. Має більше 30 науково-методичних робіт.


Чернявська Тетяна Василівна

старший лаборант

У 2003 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Фізика та математика».

З 2005 р. працює у Херсонському державному морському інституті: 2005-2009 р.р. – на посаді завідувача лабораторією кафедри інформатики, 2008-2010 р.р. – на посаді старшого лаборанта кафедри судноводіння, з 2010 р. – на посаді старшого лаборанта кафедри експлуатації суднових енергетичних установок ХДМА.

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом засновується училище торгового мореплавання. Заснований навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних суден, а також будівельників комерційних суден. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не...

далі