Відділ заочного та дистанційного навчання

Відділ заочного та дистанційного навчання

  Шановні студенти та абітурієнти Херсонської державної морської академії, ми раді вітати вас на електронній сторінці відділу заочного та дистанційного навчання! Відділ заочного та дистанційного навчання Херсонської державної морської академії заснований в 2004 році. Підготовку студентів заочної форми навчання в ХДМА проводять згідно закону України «Про вищу освіту»  та "Положення про заочному навчанні в ХДМА".

  Більше 1700 випускників заочного відділення працюють в суднових компаніях, галузевих підприємствах і співпрацюють з судноплавними і крюїнговими компаніями різних країн. До викладання фахових предметів залучаються діючі капітани далекого плавання, старші механіки і електромеханіки. Навчальні заняття тісно пов'язані з реальними умовами роботи майбутніх фахівців. Комп'ютери, що моделює обладнання та тренажери дозволяють розвивати практичні навички експлуатації морехідної техніки, тим самим значно підвищують ефективність і якість навчального процесу. Відділ заочного та дистанційного навчання проводить підготовку морських фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці. Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами та кафедрами Херсонської державної морської академії. Основною формою роботи над засвоєнням навчального матеріалу є виконання студентами контрольних робіт та індивідуальних завдань. Програма підготовки студентів заочної форми навчання цілком збігається з програмою підготовки денної форми навчання: перелік дисциплін, загальна кількість годин, форми підсумкового контролю знань. Різницю становить розподіл годин між аудиторної та самостійної формами роботи курсантів (студентів), а також відсутність проведення заходів, передбачених кредитно-модульною системою освіти. У зв'язку зі специфікою роботи студентів заочного відділу з метою збереження контингенту, ми дозволяємо студентам, які працюють за фахом, індивідуальну здачу сесії.

 Роботу зі студентами здійснюють деканати факультетів судноводіння та суднової енергетики, за адресою пр. Ушакова 20, навчальний корпус 1, 3 поверх.

 

 

 

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом засновується училище торгового мореплавання. Заснований навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних суден, а також будівельників комерційних суден. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не...

далі

Олімпіада для вступників 2020

Олімпіада для вступників 2020

далі