Практична підготовка

Практична підготовка

У Херсонській державній морській академії передбачено проходження курсантами плавальної навчальної та виробничої практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики курсанти закріплюють здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних умовах на суднах.

Мета практики: оволодіння сучасними методами та формами організації праці на суднах, закріплення теоретичних знань, які були набуті в процесі навчання, формування у майбутніх спеціалістів професійних вмінь та навичок роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх в практичній діяльності, формування у курсанта професійного вміння приймати самостійні рішення.

Концепція практичної підготовки курсантів відповідає вимогам «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93.

Практика курсантів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Базами плавальної практики курсантів ХДМА є навчально-виробниче судно академії, виробничі судна судноплавних компаній, пароплавств та інших підприємств водного транспорту. Однією з основних компаній, яка забезпечує практикою курсантів є компанія «Марлоу Навігейшн».

Компанія «Марлоу Навігейшн» є одною з найкрупніших крюінгових компаній в світі, в її управлінні знаходиться близько 1000 суден з більш ніж 200 судноплавних компаній світу. Щорічно представники компанії Marlow Navigation відбирають 100 курсантів 2 курсу для кадетської програми, (60 судноводіїв та 40 механіків), яка передбачає проходження плавальної практики на сучасних суднах, (перша практика на посаді кадета, друга - на посаді матроса/моториста 2-го класу). Після закінчення академії або коледжу курсанти-випускники працевлаштовуються на посади морських офіцерів (Junior officer).

Для проходження курсантами якісної плавальної практики за академією постійно закріплено сучасне навчальне-транспортне судно: з вересня 2007р. по квітень 2012р. – Beluga Constellation, з квітня 2012р. по теперішній час «Warnow Jupiter» (Multipurpose heavy lift vessel), на якому постійно проходять практику курсанти судноводії в складі групи з 8 чоловік під керівництвом досвідченого тренінг-офіцера (особа командного складу).

З вересня 2007 року по сьогоднішній день таку практику пройшли 68 курсанти академії та коледжу. Необхідно також відмітити, що курсанти, які проходили практику в складі першої та другої групи на судні «Warnow Jupiter» повністю пройшли кадетську програму компанії, та всі на даний момент вже працюють в «Marlow Navigation» 2 та 3 помічниками капітана.

На даний час крім ТОВ «Марлоу Навігейшн» ХДМА має укладені договори з потенційними роботодавцями, а саме: ТОВ «Фоліо Марін», ТОВ «Коламбія Шипменеджмент Україна», ТОВ «Єврокрюінг», ТОВ «Л-СТРІМ», ТОВ «Морське агентство «Воланс», ТОВ «Стелла Марін», ДП «Херсонський морський торговельний порт», ТОВ «Маріупольський морський центр підготовки плавскладу», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», ТОВ «Бетельгейзе», дочірнім підприємством АСК «Укррічфлот», ВАТ «Суднобудівний завод», ВАТ «Херсонський завод карданних валів», ХДЗ «Палада», ХФ ВНЗ «Інститут післядипломної освіти» «Одеський морський тренажерний центр», «W. Bockstiegel Maritime Service GmbH &Co. KG», «Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG», ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Крім вищезазначених судноплавних компаній, морських агенцій, установ та організацій курсанти проходять плавальну практику та працевлаштовуються в інші судноплавні та крюінгові компанії, такі як: ТОВ «Джерела Мерітайм Сервісез», ДП «В. Шипс», ТОВ «Сі-Стар-1», ТОВ «Еніре», ТОВ «Ізіда», МА «Марін Ман», МА «Маринброк», ПП «Марін Про Сервіс», ТОВ «Світова Лінія», ТОВ «Мінерва Мейнінг Ейдженсі», ТОВ «Акварель», ТОВ «Мурена», СК «Арго» та інші.

Контакти

Адреса:

просп. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000

Тел: 22-56-66