Практична підготовка

Організація практичної підготовки курсантів

Концепція практичної підготовки курсантів відповідає вимогам «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93.

Мета практики: оволодіння сучасними методами та формами організації праці на суднах, закріплення теоретичних знань, які були набуті в процесі навчання, формування у майбутніх спеціалістів професійних вмінь та навичок роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх в практичній діяльності, формування у курсанта професійного вміння приймати самостійні рішення.

Практика передбачає безперервність та послідовність формування у курсантів достатнього об’єму практичних знань та вмінь. Під час направлення на плавальну практику кожен курсант отримує завдання на практику від керівника практики, та після закінчення її здає звіт про виконану роботу.

Практика курсантів проводиться відповідно з діючими Державними та галузевими стандартами вищої освіти.

За змістом та цілями практика ХДМА для кожної спеціальності ділиться на:

• навчальна практика в майстернях;

• навчальна практика плавальна;

• виробнича плавальна практика;

• переддипломна практика.

Контакти

Адреса:

просп. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000

Тел: 22-56-66