Практична підготовка

Практика курсантів у навчально-методичній лабораторії на судні «Warnow Jupiter»

  Для проходження курсантами якісної плавальної практики за академією постійно закріплено сучасне навчальне-транспортне судно «Warnow Jupiter» (Multipurpose heavy lift vessel) – суховантажне судно багатоцільового призначення, за допомогою якого можна перевозити генеральні вантажі, контейнери. На «Warnow Jupiter» постійно проходять практику курсанти судноводії в складі групи з 8 чоловік під керівництвом досвідченого тренінг-офіцера (особа командного складу). З вересня 2007 року по сьогоднішній день таку практику пройшли 100 курсантів академії та коледжу.

Навчально-транспортне судно «Warnow Jupiter»

  Метою організації цієї лабораторії є створення умов для курсантів, під час проходження практики, в реальних ситуаціях використовувати вже отримані теоретичні знання, мати змогу вивчати питання пов’язані з професійною підготовкою та удосконалювати практичні навички відповідно обраним спеціальностям, а також якісного проходження виробничої практики та виконання експериментальних досліджень у межах виконуваних науково-дослідних робіт.

  Так як кадети є частиною екіпажу вони беруть участь у палубних роботах, таким чином, у ході цих робіт вони набувають практичних навичок роботи з палубним електричним, пневматичним обладнанням. На судні проводяться практичні заняття по роботі зі швартовних пристроєм і швартовними кінцями, виконання такелажних робіт, вивчення прапорного етикету і вузлів.

  Курсанти ХДМА та МК ХДМА на судні «Warnow Jupiter» також безпосередньо беруть участь у підготовці трюмів до завантаження і їх зачищення після розвантаження, виконують кріплення негабаритних вантажів у трюмах і на палубі, кріплення контейнерів. Відповідно до суднового розкладу кадети беруть участь у швартовних та якірних операціях під командуванням вахтового помічника капітана, несуть вахту біля трапа, як того вимагає ISPS code. Виконують обов'язки рульового під час проходження каналів та заходження в порт під командуванням капітана і лоцмана з використанням англійської термінології.

  Відділом організації практики, дипломування та працевлаштування було розроблено та впроваджено у навчальну діяльність навчально-методичної лабораторії на судні «WARNOW JUPITER» шаблон звіту лабораторії «WARNOW JUPITER».

  Мета цього звіту полягає у тому, щоб максимально підвищити рівень і якість підготовки курсантів ХДМА та МК ХДМА судноводійної спеціальності до першої плавальної практики на суднах компанії «Марлоу Навігейшн» із доповненням робочих навчальних планів, змісту дисциплін та внесення рекомендацій в робочий процес академії та морського коледжу. Слід звернути увагу на те, що форма звіту розроблена з урахуванням змісту Книги реєстрації практичної підготовки курсанта (далі – Книга), в якій зазначені всі компетентності, яких має набути курсант-судноводій по завершенні плавальної практики. Книга та звіт про роботу навчально-методичної лабораторії на судні «WARNOW JUPITER» розроблені відповідно вимог Конвенції ПДНВ, з поправками, та ІМО Модельного курсу 7.03 «Officer in Charge of Navigational Watch» / «Вахтовий помічник капітана».

  Звіт складається за повний період практичної підготовки на навчально-виробничому судні «WARNOW JUPITER» одного потоку курсантів ХДМА або МК ХДМА (8 осіб) і містить інформацію про повний цикл підготовки курсантів. До звіту також входять зауваження та пропозиції щодо поліпшення якості теоретичної підготовки курсантів ХДМА і МК ХДМА. Керівник практики на судні (тренінг-офіцер) додає до звіту методичні рекомендації, що відносяться до умінь і навичок, враховуючи компетентнісний підхід при підготовці морських фахівців.

  Складений звіт передається капітану судна для ознайомлення і внесення висновків і зауважень. Повністю складений звіт завіряється підписами керівника практики, капітаном судна та скріплюється печаткою. Звіт надається до ХДМА та МК ХДМА для подальшого аналізу та складання повного звіту практичної підготовки курсантів на судні «WARNOW JUPITER». Оформлені навчальні документи передаються в ХДМА для подальшого розгляду на засіданні Вченої ради та використання його рішень в освітньому процесі.

  За результатами аналізу та обговорення звіту з «WARNOW JUPITER» та відгуків з компанії та від капітана Вчена Рада ХДМА приймає рішення про корекцію навчальних планів та програм, а відповідні кафедри змінюють навчальні програми дисциплін з метою корекції тих недоліків, які зазначені у звіті.

  Навчально-методична лабораторія на судні «Warnow Jupiter» надає унікальну можливість поєднати теоретичне і практичне навчання курсантів в реальних умовах роботи на сучасному морському судні та в короткі строки підготувати кваліфікованих спеціалістів для морського флоту.

Контакти

Адреса:

просп. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000

Тел: 22-56-66