Практична підготовка

Практика курсантів у навчально-методичній лабораторії на судні «Warnow Jupiter»

Для проходження курсантами якісної плавальної практики за академією постійно закріплено сучасне навчальне-транспортне судно: з вересня 2007р. по квітень 2012р. – Beluga Constellation, з квітня 2012р. по теперішній час «Warnow Jupiter» (Multipurpose heavy lift vessel), на якому постійно проходять практику курсанти судноводії в складі групи з 8 чоловік під керівництвом досвідченого тренінг-офіцера (особа командного складу). З вересня 2007 року по сьогоднішній день таку практику пройшли 68 курсанти академії та коледжу. Необхідно також відмітити, що курсанти, які проходили практику в складі першої та другої групи на судні «Warnow Jupiter» повністю пройшли кадетську програму компанії, та всі на даний момент вже працюють в «Marlow Navigation» 2 та 3 помічниками капітана.

Навчально-транспортне судно «Warnow Jupiter»

Метою організації цієї лабораторії є створення умов для курсантів, під час проходження практики, в реальних ситуаціях використовувати вже отримані теоретичні знання, мати змогу вивчати питання пов’язані з професійною підготовкою та удосконалювати практичні навички відповідно обраним спеціальностям, а також якісного проходження виробничої практики та виконання експериментальних досліджень у межах виконуваних науково-дослідних робіт.

Основні характеристики судна:

Судно “Warnow Jupiter” – суховантажне судно багатоцільового призначення, за допомогою якого можна перевозити генеральні вантажі, контейнери.

Date of built: October 2011

IMO number: 959448

LOA179.5 m

LBP169 m

Breadth28.23 m

Depth to main deck15.1 m

GT22863

NT10602

Deadweight33271

Displacement43436

Summer draught10.8 m

Lightship10165.3 mt

Air draft: 45 m

Main Engine power 8800 kw

Crane Mac Gregor 4/SWL 60 tons at 20 m outreach

FlagLiberia

Call sign: D5AD5

Судно “Warnow Jupiter” оснащене чотирма вантажними кранами “Mac Gregor”, вантажопідйомністю 60 т кожний, загальна вантажопідйомністю – 120 т. Судно має п’ять трюмів, три з яких оснащені пересувними понтонами (в цілому 30 понтонів). Кришки трюмів “MacGregor – Folding – Steel – Electric Hydraulic” електрогідравлічного типу. Головний двигун Doosan MAN B&W 6S50MC-C. Судно має необмежений район плавання.

Так як кадети є частиною екіпажу вони беруть участь у палубних роботах, таким чином, у ході цих робіт вони набувають практичних навичок роботи з палубним електричним, пневматичним обладнанням. На судні проводяться практичні заняття по роботі зі швартовних пристроєм і швартовними кінцями, виконання такелажних робіт, вивчення прапорного етикету і вузлів. Кадети також роблять виміри баластних танків, практикуються в електрозварювання і плазма різці, робота на вантажному крані: парковці / розпаковування з похідного стану, переміщення малих вантажів у трюмі, робота з провізійним краном під час прийняття провізії, озброєння основного і лоцманського трапу (accommodation / pilot ladder).

Під час палубних робіт кадети обслуговують і підтримують у робочому стані палубні механізми і пристрої, аварійне рятувальне обладнання Life Saving Equipment (LSA), протипожежне обладнання Fire Fighting Equipment (FFE), перевіряють постачання шлюпки FFB / Rescue boat, проводять заміну прісної води під FFB.

Курсанти ХДМА та МК ХДМА на судні «Warnow Jupiter» також безпосередньо беруть участь у підготовці трюмів до завантаження і їх зачищення після розвантаження, виконують кріплення негабаритних вантажів у трюмах і на палубі, кріплення контейнерів. Відповідно до суднового розкладу кадети беруть участь у швартовних та якірних операціях під командуванням вахтового помічника капітана, несуть вахту біля трапа, як того вимагає ISPS code. Виконують обов'язки рульового під час проходження каналів та заходження в порт під командуванням капітана і лоцмана з використанням англійської термінології.

Щодня кадети несуть вахти на ходовому містку. Під час вахт на навігаційному містку вони виконують розрахунок поправок гірокомпаса та магнітного компаса, робота з секстаном, визначають місце судна по пеленгам, працюють з GPS, AIS, ECDIS, VHF / DSC, INMARSAT C, RADAR / ARPA, GMDSS.

Навчально-методична лабораторія на судні «Warnow Jupiter» надає унікальну можливість поєднати теоретичне і практичне навчання курсантів в реальних умовах роботи на сучасному морському судні та в короткі строки підготувати кваліфікованих спеціалістів для морського флоту.

Контакти

Адреса:

просп. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000

Тел: 22-56-66