Відділ інформаційного супроводу освітнього процесу

Відділ інформаційного супроводу освітнього процесу

 Відділ інформаційного супроводу освітнього процесу був створений  3 вересня 2018 року і є структурним підрозділом Херсонської державної морської академії.

 Основною метою діяльності Відділу є реалізація стратегії забезпечення стійкого функціонування та розвитку інформаційної інфраструктури Академії, розв'язання задач інформатизації освітнього процесу, формування та розвитку єдиного інформаційного простору.

  Основними функціями відділу є:

  • організація і проведення комп’ютеризованого контролю якості знань курсантів (студентів) у формі незалежного комп'ютерного тестування в LMS Moodle;
  • забезпечення on-line доступу курсантів до сервісів дистанційного оцінювання, електронної реєстрації на тестування та розкладу навчальних занять;
  • впровадження хмарних технологій для оптимізації документообігу Академії в режимі on-line;
  • інформаційний супровід організації освітнього процесу на робочих станціях відповідальних структурних підрозділів: деканатів, кафедр, відділів та інших структурних підрозділів з метою створення єдиного інформаційного простору Академії;
  • впровадження автоматизованих систем для створення баз даних систем електронного документообігу у рамках освітнього процесу Академії;
  • наповнення довідників автоматизованих систем актуальними даними;
  • здійснення моніторингу інформатизації освітнього процесу Академії;
  • навчання та консультування відповідальних осіб по роботі з автоматизованими системами організації освітнього процесу;
  • взаємодія з деканатами, кафедрами, відділами і службами Академії з метою покращання роботи у єдиному інформаційно-аналітичному просторі навчального закладу.